כדאי לדעת: מה ההבדל בין ייפוי כוח לייפוי כוח מתמשך?

ברשת הסבוכה של מנגנונים משפטיים שנועדו להעצים אדם אחד לקבל החלטות בשמו של אחר, המושגים ייפוי כוח רגיל וייפוי כוח מתמשך מופיעים ככלים חיוניים. כל אחד מהם משרת מטרה ייחודית, ונותן מענה לצרכים שונים המתעוררים כאשר אדם אינו יכול לקבל החלטות בעצמו, בין אם בשל היעדרות, מחלה או אי כשירות. אבל מה בדיוק מבדיל בין שני הכלים הללו, ומתי אחד מהם מתאים יותר מהשני? החל מניהול עניינים פיננסיים וכלה בקבלת החלטות קריטיות בתחום הבריאות, הבחנות אלה הן קריטיות לניהול יעיל של המורכבויות של סמכות קבלת החלטות משפטיות. אז בואו נתחיל!

מהו ייפוי כוח?

ייפוי כוח הוא מסמך משפטי המעניק לאדם אחד, המכונה מיופה הכוח או הממונה, את הסמכות לקבל החלטות בשם אדם אחר, המכונה הממנה. היקפה של סמכות זו יכול להיות רחב או מוגבל, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים כמו POA. זה יכול לכלול קבלת החלטות פיננסיות, ניהול רכוש, טיפול בעסקאות או קבלת החלטות בתחום הבריאות.

 • ייפוי כוח כללי: מעניק סמכויות נרחבות לממונה בעניינים שונים.
 • ייפוי כוח מיוחד או מוגבל: מעניק סמכות בתחומים ספציפיים או למשימות מסוימות.
 • ייפוי כוח מקפץ: נכנס לתוקף עם התרחשותו של אירוע מסוים, בדרך כלל חוסר היכולת של הממנה.

מינוי מיופה כוח מתמשך

מיופה כוח מתמשך הוא אדם שמונה על ידי בית משפט לקבל החלטות עבור אדם שאינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, המכונה חסוי. אפוטרופסות זו היא מקיפה יותר מאשר יפוי כוח רגיל, שכן היא בדרך כלל מעניקה למיופה הכוח שליטה על החלטות אישיות, רפואיות ופיננסיות עבור החסוי. הליך מינויו כרוך בהליך משפטי שבו בית המשפט בוחן את נחיצות האפוטרופסות ואת התאמתו של המיופה המוצע. ייפוי כוח מתמשך נקבע בדרך כלל עבור:

 • קטינים: ילדים שהוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם או נפטרו.
 • מבוגרים עם מוגבלות: אנשים אשר בשל מוגבלות נפשית או פיזית אינם יכולים לנהל את ענייניהם בעצמם.
 • קשישים: קשישים מוגבלים עקב מצבים הקשורים לגיל כגון דמנציה.

 

ההבדלים העיקריים בין השניים

 • ייזום: ייפוי כוח נקבע באמצעות הסכם פרטי בין הממנה לבין הממונה, ואילו ייפוי כוח מתמשך נקבע באמצעות הליך בבית המשפט.
 • היקף: ייפוי כוח יכול להיות רחב או מוגבל. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך מעניק בדרך כלל סמכויות נרחבות על ענייניו האישיים והכספיים.
 • משך זמן: ייפויי כוח מתוכננים להיות זמניים, להיכנס לתוקף בתנאים מסוימים או להיפסק, אלא אם כן הם עמידים. ייפוי כוח מתמשך נשאר בדרך כלל בתוקף עד שבית המשפט מורה אחרת, לעיתים קרובות עד שהחסוי מסוגל לנהל את ענייניו או נפטר.
 • ביטול: הממנה יכול לבטל ייפוי כוח בכל עת, כל עוד הוא כשיר. לעומת זאת, רק בית משפט יכול לסיים ייפוי כוח מתמשך לאחר בחינת הנסיבות.

מתי כל אחד מהם עשוי להיות נחוץ?

ייפוי כוח

 • ניהול פיננסי: אנשים המתכננים את הניהול העתידי של ענייניהם הכספיים עשויים לבחור בייפוי כוח, במיוחד אם הם צופים תקופות של היעדרות או אי כושר.
 • החלטות בתחום הבריאות: ייפוי כוח רפואי חיוני לציון מי יקבל החלטות רפואיות אם הממנה אינו יכול לעשות זאת בעצמו.
 • עסקאות מוגבלות: ייפוי כוח מיוחד יכול להיות שימושי עבור עסקאות או אירועים חד פעמיים, כגון סגירת מכירת נכס כאשר הממנה אינו נוכח.

ייפוי כוח מתמשך

 • הגנה על קטינים: כאשר קטינים נותרים ללא הורים מוסמכים, אפוטרופוס מבטיח את הטיפול בהם ואת קבלת ההחלטות שלהם בעניינים אישיים וכספיים.
 • בוגרים עם מוגבלות חמורה: עבור מבוגרים שאינם יכולים לקבל החלטות מושכלות בשל מוגבלות כלשהי, האפשרויות של ייפוי כוח מתמשך מספקות מנגנון המאפשר לאדם לקבל החלטות הוליסטיות בשמם.
 • טיפול בקשישים: במקרים שבהם קשישים מוגבלים ולא קבעו ייפוי כוח רגיל, ייתכן שיהיה צורך בייפוי כוח מתמשך כדי לנהל את ענייניהם.

לסיכום

בעוד ייפוי כוח רגיל וייפוי כוח מתמשך משרתים מטרות דומות בכך שהם מאפשרים לאדם אחד לקבל החלטות עבור אדם אחר, הם נבדלים באופן משמעותי מבחינת הקמה, היקף ופיקוח. הכרה בהבדלים אלה חיונית לקבלת החלטות מושכלות לגבי ניהול עניינים בשם עצמכם או אחרים. בין אם באמצעות מנגנון גמיש של יפוי כוח ובין אם באמצעות פתרון כולל של ייפוי כוח מתמשך, כלים משפטיים אלה מספקים אמצעים חיוניים לטיפול ולקבלת החלטות כאשר ניהול אישי ישיר אינו אפשרי.

נגישות